Viivästyskorotus määrättiin VakOn päätöksestä lukien

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X haki muutosta ELK:lta vaatien täyttä työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeen sijasta 1.1.1990 lukien. X oli täyttänyt 55 vuotta joulukuussa 1989 ja ilmoittanut puhelimessa maaliskuussa 1990, ettei halua yksilöllistä varhaiseläkettä (YVE). Valitus hylättiin ELK:ssa, samoin VakOssa. VakO siirsi kuitenkin asian YVEn osalta eläkelaitokselle ensimmäisenä asteena käsiteltäväksi.

X teki YVE-hakemuksen joulukuussa 1991, ja eläkelaitos muutti osaeläkkeen YVEksi 1.1.1990 alkaen. X valitti vaatien viivästyskorotuksen maksamista takautuville eläke-erille.

ELK määräsi viivästyskorotusta maksettavaksi 1.12.1991 lukien. Etuudensaajan esittämän vaatimuksen ja kohtuudella vaadittavan selvityksen ELK katsoi täyttyneen VakOn päätöksestä 22.8.1991. Äänestys 4-1.

Lainkohdat

TEL 19 d § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 22/92