Maalaustyö LEL:n piirissä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X suoritti koulukiinteistössä sisätilojen maalauskorjausta ns. laseeraus-menetelmällä arkkitehdin antamien ohjeiden mukaisesti. Laseeraus tarkoittaa pinnan käsittelyä kuultavilla väriaineilla useimmiten monkerroksisesti. Työ vaatii tekijältään taiteellisuutta ja kokemusta aineiden, pintojen ja värien käyttäytymisestä. X:lle maksettiin urakkapalkka, matkakuluja ja päivärahoja sekä korvaus materiaaleista. Vuosilomakorvausta ei maksettu. Ennakonpidätys toimitettiin verokortin mukaan.

ETK: LEL

Maalaustyö on LEL:n piiriin kuuluvaa rakennustyötä. Työn mahdollisesti vaatima erityisammattitaito ei ole esteenä LEL:n soveltamiselle.

Lainkohdat

LEL 1 § YEL 1 §