Työskentely venäläis-suomalaisen yhteisyrityksen palveluksessa Venäjällä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli suomalais-venäläisen yhteisyrityksen palveluksessa Venäjällä 1989-1991. Suomalainen osapuoli omisti yhteisyrityksestä 49 %.

X asui ja työskenteli Venäjällä. Venäjän ontuvan maksuliikenteen vuoksi suomalainen osapuoli maksoi X:n palkan hänen ilmoittamalleen pankkitilille Suomessa ja veloitti sen sitten yhteisyritykseltä osakepääomasijoituksena. Ansioista ei toimitettu veronpidätystä Suomessa.

ETK: Ei sovelleta Suomen työeläkelakeja.

X:n työnantajana toimi yhteisyritys, jota ei ole rekisteröity Suomessa ja jonka kotipaikka oli Venäjällä. X oli 1989 lukien asunut ja työskennellyt Venäjällä. Yhteisyrityksen suomalaisen osapuolen ei voitu todeta lähettäneen X:ää yhteisyrityksen palvelukseen, vaan X hakeutui sinne oma-aloitteisesti. Yhteisyrityksen suomalainen vähemmistäosakas toimi vain teknisenä palkanmaksajana. X ei ollut suomalaisen tai suomalaisena pidettävän työnantajan palveluksessa. Suomen ja Venäjän välillä ei ole sosiaaliturvaa koskevaa sopimusta.

Lainkohdat

TEL 1 §