Telinvaihtotyö kuului TEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yhtiö toteutti rautatiekuljetuksia Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä omalla telinvaihtokelpoisella junavaunukalustollaan. Koska Suomessa on rautateillä eri raideleveys kuin muissa Pohjoismaissa, jouduttiin erikoisrakenteisiin rautatievaunuhin vaihtamaan telit/pyöräkerrat, jotta vaunut voitiin toimittaa edelleen. Telinvaihtotehtävissä työskentelevien työntekijöiden pääasiallinen työ oli telinvaihtotyö (80 %) siihen liittyvine vaunujen järjestelyineen satama-alueella yhtiön ratapihalla.

Yhtiön työntekijät lastasivat ja purkivat vaunut kokonaisuutena laivoihin ja laivoista. Varsinaista tavaran kuormaamista vaunuihin työntekijät eivät suorittaneet, vaan lasti oli koko ajan junavaunussa, jonne se oli kuormattu jo ennen satama-alueelle tuontia. Lasti purettiin vasta toisessa päässä tapahtuvan rautatiekuljetuksen jälkeen lastin vastaanottajan luona.

Koska telinvaihtotehtävissä työskennelleiden työntekijöiden pääasiallinen työ kohdistui itse kuljetusvälineeseen siihen liittyvine vaunun järjestelyineen, ei kysymyksessä ollut LEL:ssa tarkoitettu siirtokuormaustyö raja-asemilla. Näin ollen kyseistä työtä tekevät työntekijät kuuluivat TEL:n piiriin.

Lainkohdat

TEL 1 § LEL 1 § LELSovA 1 §