LEL-maksut maksettava sairausajan palkasta rakennusalan työehtosopimuksen mukaisen maksuvelvoitteen päätyttyäkin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yhtiön rakennustyömaalla sattuneen tapaturman johdosta vakuutusyhtiö suoritti työnantajalle tapaturmapäivärahaa työntekijän työkyvyttömyysajalta. Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan yhtiön sairausajan palkan maksuvelvoite olisi ollut 35 työpäivän ajalta. Yhtiö maksoi kuitenkin työntekijälle sairausajan palkkaa vielä tämän jälkeenkin ja suoritti siitä LEL-maksut. Työehtosopimuksen mukaan yhtiön ei olisi pitänyt maksaa palkkaa, vaan vakuutusyhtiön olisi tullut suorittaa päivärahat suoraan työntekijälle. Yhtiö pyysi lausuntoa siitä, onko sillä velvollisuus maksaa LEL-maksut näistä suorituksista.

ETK katsoi, että yhtiön tulee suorittaa LEL-maksut myös niistä sairausajan palkoista, jotka se on maksanut työntekijälle työehtosopimuksen mukaisen maksuvelvoitteen päätyttyäkin.

Rakennusalan työehtosopimuksen määräykset siitä, kuinka pitkältä sairausajalta työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa, ovat työsuhteessa noudatettavia vähimmäisehtoja. Niistä voidaan poiketa työntekijälle edullisempaan suuntaan.

Lainkohdat

LEL 5 § LEL 10 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 8/90 ELK 1161/94, jossa ratkaisu ETK:n lausunnossa olevan kannan mukainen