Sijaiskotitoiminta ei kuulunut YEL:n eikä MYEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tämä päätös koskee perhehoitajalain voimaantuloa edeltävää aikaa. Lain piiriin kuuluville hoitajille on järjestettävä KVTEL:n mukainen eläketurva 1.7.1992 lukien. Ks. lakiosaston tiedot 10/93.

Maatalousyrittäjä oli harjoittanut sijaiskotitoimintaa vuodesta 1989 lähtien. Lapsia oli hoidossa neljä, joista kunta maksoi hoitopalkkiota ja kulukorvausta lapsista tehdyn perhehoitosopimuksen mukaan. Korvaukset määräytyivät sosiaalihallituksen ohjeiden ja sosiaalilautakunnan vahvistamien määrien mukaan. Hoitopalkkioista pidätettiin ennakonpidätys ja maksettiin sosiaaliturvamaksu. Lapsilisät maksettiin sijaisvanhemmille. Erityismenoina maksettiin alkuavustus lapsen varusteisiin sekä suuremmat harrastusvälineet ja lisäksi tuettiin lomatoimintaa.

ETK katsoi, ettei kyseinen toiminta kuulunut MYEL:n eikä YEL:n piiriin. Sijoitettujen lasten hoidon tarkoituksena oli, että lapset tulivat perheenjäsenen asemaan. Heidän hoitonsa tapahtui muun kotielämän yhteydessä ja he osallistuivat kodin eri toimintoihin kuten muutkin perheenjäsenet. Hoitotyö ei ollut sen laatuista ja laajuista, että sitä voitiin pitää YEL:n piiriin kuuluvana ansiotyönä.

Lainkohdat

MYEL 1 § YEL 1 § TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Ks. ETK:n lakiosaston tiedote 10/93