Mario and Marzio Doriguzzi-Zordani Eläke-etuudet Erotusetuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
III osasto

Erotusetuus on laskettava vertaamalla toisiinsa kaikkia asuinvaltiossa tosiasiallisesti säädettyjä orvon elatukseen tarkoitettuja etuuksia niihin kaikkiin toisen jäsenvaltion orvon elatukseen tarkoitettuihin etuuksiin, joihin orvolla olisi oikeus, jos hän asuisi siellä, edellyttäen, että nämä etuudet kuuluvat asetuksen 1408/71 soveltamisalaan.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 III osasto

Lisää tietoa aiheesta

Orvoneläkkeiden laskutapa on nyttemmin muuttunut. Vanhoja sääntöjä noudatetaan kuitenkin edelleen, jos edunjättäjä on ollut vakuutettuna myös jossakin seuraavista maista: Tanska, Iso-Britannia, Belgia, Irlanti, Ranska. Ks yleiskirjeet A 20/95 ja A20/99 sekä LA:n tiedote 3/2001.