Petit Yleiset säännökset Syrjintäkielto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 3

Asetuksen 1408/71 3 artiklassa edellytetään siirtotyöntekijöiden ja kansalaisten tasa-arvoista kohtelua. Artiklan mukaan kansalainen ei voi vaatia tasa-arvoista kohtelua suhteessa siirtotyöntekijään. Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisöoikeuden tarkoituksena on toteuttaa työntekijöiden vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä. Säännöksiä ei voida soveltaa vapaaseen liikkuvuuteen valtion sisällä.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 Artikla 3