Työeläke - Työsuhde - Työsuhteen vähimmäisaika - Palkkaturva

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työntekijä oli ollut yrityksen työssä 31.12.1987 - 29.1.1988, jona päivänä yrityksen toiminta oli päättynyt. Työntekijälle palkkaturvalain nojalla irtisanomisajan palkkana kahdelta kuukaudelta suoritetun korvauksen ei voitu katsoa pidentäneen työsuhteen kestoa siten, että sen olisi voitu katsoa jatkuneen tosiasiallista työskentelyä pidemmän ajan. Näin ollen työsuhde ei ollut kestänyt työntekijäin eläkelaissa säädettyä vähintään kuukauden aikaa eikä se siten kuulunut TEL:n piiriin. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. (Äänestys 5-2) Laajennettu jaosto

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom.