Kuoleman jälkeen maksetun eläkkeen takaisinperiminen; takaisinperinnästä luopuminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli kuollut syyskuussa 1989. Lokakuun eläke oli maksettu hänen tililleen. Tililtä oli maksupalvelusopimuksen perusteella maksettu mm. lokakuun vuokra. Koska tilille ei jäänyt riittävästi rahaa, ei pankki pystynyt palauttamaan koko lokakuun eläkettä eläkelaitokselle. Eläkelaitos ilmoitti perivänsä kuolinpesältä liikaa maksetun eläkkeen
1 959 mk takaisin.

VakOn mielestä liikaa maksettu eläke tuli kohtuusyyt huomioon ottaen jättää takaisinperimättä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1980/90
ETK28269

Lainkohdat

TEL 17 b §, 1.10.2002 alkaen TEL 18 § TEL 21 a § 3 mom. 1.1.1993 alkaen TEL 17 b § Perintökaari 21 luku 19 §, PK 21:19 Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 21 § 1 mom., OikTL 21 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 34/92