Eläkeasian vireilletulo viivästyskorotusta harkittaessa.

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Hakijan ensimmäinen eläkehakemus oli tehty v. 1976. VakO oli v. 1990 antamallaan päätöksellä todennut hakijan osittain työkyvyttömäksi vuodesta 1975. VakO katsoi, että viivästyskorotus on maksettava lain voimaantulosta 1.4.1985 lukien. Hakijan katsottiin ensimmäisen hakemuksen yhteydessä esittäneen sellaisen selvityksen kuin häneltä kohtuudella voitiin vaatia.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1728/90
ETK27662

Lainkohdat

TEL 19 d § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje a 22/92