Rakennustyönantajan koneyksikön autonkuljettajat LEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy:n pääasiallinen toimiala oli rakennustoiminnan harjoittaminen. Oy oli osa osuuskuntaa, jonka toimialaan ei kaupparekisterin mukaan suoranaisesti kuulunut rakennustoimintaa. Oy:n koneyksikkö oli itsenäinen yksikkö. Se oli aikaisemmin kuulunut Teollisuus- ja liikerakentamisen ryhmään, joka oli rakennustoiminnasta vastaava yksikkö. Mainittu ryhmä ja Oy:n Helsingin seudun ryhmä olivat nyttemmin yhdistyneet uudeksi yksiköksi.

Koneyksikkö vastasi Oy:n rakennusyksiköiden tarvitseman kone- ja kuljetustarpeen täyttämisestä. Rakennusyksiköt käyttivät rakennusmateriaalin kuljetuksiin myös ulkopuolisia kuljetuspalveluita. Koneyksikkö vuokrasi laitteitaan myös ulkopuolisille rakentajille, jolloin se hoiti vuokraamiensa laitteiden kuljetuksen.

Yksikössä työskenteli noin 20 autonkuljettajaa. Ajokalustona oli pakettiautoja, siirtolava-autoja ja raskaisiin konekuljetuksiin soveltuvia yhdistelmiä. Autonkuljettajat eivät osallistuneet rakennuksilla varsinaiseen rakennustyöhön, vaan he ainoastaan avustivat kuormanteossa ja -purussa.

VakO katsoi, että Oy:n koneyksikön autonkuljettajiin oli sovellettava LEL:a. Koneyksikön kuljetuspalvelut kohdistuivat Oy:n omiin yksiköihin eikä se myy kuljetuspalvelujaan ulkopuolisille. Koneyksikön autonkuljettajat kuuluivat rakennusalan työehtosopimuksen piiriin. Oy:tä oli pidettävä rakennustyönantajana ja yhtiön koneyksikön suorittamat kuljetukset olivat suorassa yhteydessä varsinaiseen rakentamiseen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1308
ELK4133/89

Lainkohdat

LEL 1 § TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Työeläke 4/92