Tael.1 - Työeläke rajanveto - Näyttelijä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Näyttelijän, joka oli tehnyt vierailijasopimuksen nukketeatteriin, katsottiin olleen työsuhteessa, joka oli tarkoitettu jatkumaan toistaiseksi ja siis vähintään vuoden. Harjoitusajalta oli maksettu kuukausipalkkaa ja lisäksi oli maksettu esityskohtaisia palkkioita. Työsuhteeseen oli sovellettava TEL:a eikä TAEL:a. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. VI-jaosto

Lainkohdat

TEL 1 §