Maatalouseläke - Kuolema - Vakuuttaminen - Ryhmähenkivakuutus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Viljelijä oli kuollut 23.2.1989. MELA oli MYEL:n 3 § 2 mom. nojalla vakuuttanut edunjättäjän kuoleman jälkeen ajalle 1.5.1987 - 23.2.1989. Muutoksenhakemuksen kohteena olevalla päätöksellään MELA oli katsonut, ettei edunsaajilla ollut oikeutta ryhmähenkivakuutussummaan, koska edunjättäjä ei ollut eläessään ottanut sanotussa laissa säädettyä vähimmäseläketurvaa koskevaa vakuutusta. Eläkelautakunta kumosi päätöksen ja lausui: Kun maatalousyrittäjä vakuutetaan MYEL 1 §:n mukaisesti erityisestä syystä kuoleman jälkeen, vakuutukseen tulee liittää maatalousyrittäjän ryhmähenkivakuutus. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. (Äänestys 4-1) IV-jaosto

Lainkohdat

MYEL 9 § a