Työeläke rajanveto - Välillinen omistus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilö omisti 100 % osakeyhtiön osakekannasta, joka omisti kokonaan toisen osakeyhtiön osakekannan. Hänen työskentelyynsä jälkimmäisessä osakeyhtiössä oli sovellettava YEL:a eikä TEL:a. Työtulopäätöksen poistamista koskeva hakemus hylättiin. (Äänestys 4-1)

III-jaosto Vrt. VAKO 1482:89 ja 1483:89, 30.01.1990 (Äänestys 3-2)

Lainkohdat

TEL 2 § 6 mom., 1.1.1994 alkaen TEL 2 § 7 mom., 1.3.2002 alkaen TEL 1 d § YEL 1 §