Luopumisajankohta/sitoumusten allekirjoitus edellytti uskottua miestä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Aviopuoliso voi allekirjoittaa sitoumuksen puolisonsa puolesta vain siinä tapauksessa, että hänet on määrätty uskotuksi mieheksi.

Lainkohdat

LUEL 6 § LUEL 7 § 1 mom.