Lopullisessa YVE-päätöksessä ei ehtoja eläkkeen jatkumiselle

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Mela antoi X:lle myönteisen ennakkopäätöksen yksilöllisestä varhaiseläkkeestä tammikuussa 1991. TM-lomakkeella helmikuussa 1991 X ilmoitti tilan toimintaa supistetun, mutta että jäljellä on vielä yksi lehmä ja yhdeksän päätä nuorta karjaa. Nämä X:n oli tarkoitus vuoden sisällä hävittää, jos hän saisi eläkkeen.

Mela myönsi huhtikuussa 1991 X:lle yksilöllisen varhaiseläkkeen 1.3.1991 lukien, mutta totesi päätöksessä eläkkeen jatkumisen ehtona olevan, että loppukarja hävitetään vuoden 1991 loppuun mennessä ja että 3,6 ha peltoa kesannoidaan, mistä ehdosta X valitti.

ELK katsoi, että koska lopullista YVE-päätöstä ei voida tehdä ennen kuin kaikki ehdot ovat täyttyneet, ei lisävaatimuksia voida enää YVEä myönnettäessä asettaa. ELK poisti Melan eläkkeen jatkumiselle asettaman ehdon.

Lainkohdat

TEL 4 e § MYEL 6 § 1 mom.