Yhteisössä asuvan työskentely ulkopuoliselle yritykselle

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Opas X oli tehnyt matkatoimiston kanssa kirjalliset työehtosopimuksiksi nimetyt sopimukset matkaoppaana toimimisesta Israelissa. Sopimuksissa oli yksityiskohtaisesti sovittu työajoista ja palkoista sekä muista työskentelyyn liittyvistä ehdoista.

X asui Israelissa kibbutsin kaltaisessa yhteisössä, jonka sääntöjen mukaan jäsenten yhteisön ulkopuolelta saamat palkka- ja muut tulot luovutettiin yhteisölle, joka kattoi jäsenten elinkustannukset sinä aikana, jona he elivät yhteisössä.

ETK: X:ään oli sovellettava TEL:a vuosina 1984-1985 tapahtuneen työskentelyn osalta ja TaEL:a 1.1.1986 jälkeen tapahtuneen työskentelyn osalta. Työsuhteet oli sovittu jatkumaan alle vuoden ajan kerrallaan.

Työsopimuslain 7 §:n mukaan työntekijä voi siirtää erääntyneen palkkansa vapaasti kolmannelle henkilölle. Työsopimussuhteen syntymiseen ei vaikuta se, että X asuu yhteisön jäsenenä ja sen sääntöjen mukaan luovuttaa ansionsa yhteisön käytettäväksi.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 § Työsopimuslain 7 §, TSL 7 §