Yhtiön osakaslääkärinä toiminut oli TEL-työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yhtiön osakaslääkärinä toiminut silmäkirurgi on omistanut 20 % yhtiön osakkeista. Leikkaukset on tehty yliopistollisen keskussairaalan tiloissa ja välineillä, joista yhtiö on suorittanut korvauksen sairaalalle. Lääkärin saama korvaus on määräytynyt todellisten kustannusten mukaan. Tilitoimisto on huolehtinut palkkojen maksusta sekä ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun suorittamisesta.

ETK: Lääkäriin oli sovellettava TEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 § TEL 2 § 7 mom, 1.3.2002 alkaen TEL 1d §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n Essee 16 (soveltamisohjeet)