Athanasopoulos ym. Eläke-etuudet Erotusetuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
III osasto

Saksan lapsiavustus oli otettava huomioon erotusetuutta laskettaessa. Erotusetuudella asianomaisille varmistetaan etuuden määrä, jonka he saisivat, jos he olisivat jääneet asumaan edullisemman etuuden tarjoavaan jäsenvaltioon. Erotusetuus maksetaan myös lapsille, jotka syntyvät maasta muuton jälkeen.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 III osasto

Lisää tietoa aiheesta

Orvoneläkkeiden laskutapa on nyttemmin muuttunut. Vanhoja sääntöjä noudatetaan kuitenkin edelleen, jos edunjättäjä on ollut vakuutettuna myös jossakin seuraavista maista: Tanska, Iso-Britannia, Belgia, Irlanti, Ranska. Ks. yleiskirjeet A 20/95 ja A20/99 sekä LA:n tiedote 3/2001.