De Paep Sovellettava lainsäädäntö Alus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 14.2.c

Kysymys oli tapauksesta, jossa henkilö työskenteli asuinmaassaan olevan työnantajan palveluksessa muun jäsenmaan kuin asuinmaansa lipun alla purjehtivassa aluksessa. Asetuksen 1408/71 14 (2) (c) artikla estää soveltamasta tällaisessa tapauksessa kansallista säännöstä, jonka mukaan ko maan sosiaalivakuutukseen kuuluminen ja merialan työsopimuksen pätevyys edellyttää, että alus on ko maan lipun alla.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 Artikla 14.2.c