Ranska Yleiset säännökset Soveltamisala

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 3.1

Ranska on jättänyt asetuksen 1408/71 mukaiset velvoitteet täyttämättä, kun se on asettanut Ranskassa asuville toisen jäsenvaltion kansalaisille, jotka kuuluvat asetuksen 1408/71 soveltamisalaan, tiettyjen etuuksien saamiselle edellytykseksi että maiden välillä on sosiaaliturvasopimus ja että etuuden hakija asuu Ranskassa.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 Artikla 3.1

Lisää tietoa aiheesta

Ks myös yleiskirje A 15/2003 ja Sveitsin osalta A 22/2002