Paraschi EY:n perustamissopimus Syrjintäkielto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

EY:n perustamissopimus
Artiklat 48.2 (EY 39 artikla) ja 51 (EY 42 artikla)

EY:n perustamissopimuksen 48 artiklan 2 kohtaa (EY 39) ja 51 artiklaa (EY 42) tulee tulkita siten, että ne eivät estä kansallista lainsäädäntöä tiukentamasta työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisedellytyksiä siten, että eläkkeen maksaminen edellyttää tulevaisuudessa 36 kuukauden pakollisen vakuutuksen alaista toimintaa edeltävien 60 kuukauden aikana (viitekausi). Nämä määräykset estävät kuitenkin lainsäädännön, jossa sallitaan viitekauden pidentäminen tietyillä edellytyksillä, mutta jossa pidennystä ei sallita, jos edellytykset täyttyvät toisessa jäsenvaltiossa.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

EY:n perustamissopimus Artiklat 48.2 (EY 39 artikla) ja 51 (EY 42 artikla)