Tieteellisen yhdistyksen toimitussihteerin myöhästynyt TEL-vakuutus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yhdistyksen pyynnöstä antamissaan soveltamisratkaisuissa ETK katsoi yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan toimivan luottamustoimessa (vakuuttaminen ei pakollista), mutta yhdistyksen lehden toimitussihteerin toimivan TEL-työsuhteessa.

Yhdistys haki vapautusta TEL-maksujen maksamisesta tai maksujen lieventämistä toimitussihteerin osalta vuosilta 1985-1987.

ETK myönsi yhdistykselle vapautuksen TEL-maksuille lasketun perustekoron maksamisesta soveltamispäätösten postituspäivään saakka, koska epäselvyys yhdistyksen vakuuttamisvelvollisuudesta oli ratkaistu vasta ETK:n antamilla päätöksillä. Koska yhdistys ei ottanut TEL-vakuutusta kohtuullisessa ajassa soveltamispäätösten postittamisen jälkeen, ei sille myönnetty korkovapautusta soveltamispäätösten postittamisen jälkeiseltä ajalta.

Lainkohdat

TEL 15 a §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n Essee 13 (soveltamisohjeet)