Mallien virheellinen eläkejärjestely

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Mallitoimisto oli tehnyt malliensa kanssa vuoden sopimukset ja vakuuttanut heidät TEL:n mukaan. Sittemmin VakO katsoi mallien tekevän TaEL 1 §:n mukaista työtä alle vuoden kestäneissä työsuhteissa. Työsuhteet siirrettiin TEL:n piiristä TaEL:n piiriin. Mallitoimisto sai hyväkseen virheellisesti maksamansa TEL-vakuutusmaksut perustekorkoineen.

Mallitoimisto haki vapautusta TaEL-vakuutusmaksuille lasketun viivästyskoron maksamisesta.

TaEL-maksuunpano oli TEL-palautusta suurempi, koska mallitoimiston tuli maksaa TaEL-maksut myös alle kuukauden kestäneiden työsuhteiden palkoista (toisin kuin TEL:ssa) sekä viivästyskorko TaEL-vakuutusmaksuille.

ETK myönsi mallitoimistolle viivästyskoron ja perustekoron erotuksen suuruisen vapautuksen, koska mallitoimisto ei ollut laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuuttaan, vaan oli tulkintaepäselvyyksien vuoksi vakuuttanut mallit väärän lain mukaan. Epäselvyys malleihin sovellettavasta eläkelaista oli ratkaistu vasta VakOn antamilla päätöksillä.

Lainkohdat

TEL 15 a § ja 15 b § TaEL 1 § TaEL 8 a §

Lisää tietoa aiheesta

Virheellisen vakuuttamisen oikaisukäytäntö on muuttunut, katso Essee 13 ja ETK:n yleiskirje A 05/92. ETK:n Essee 13 (soveltamisohjeet) ETK:n yleiskirje A 05/92 ja A 10/2001