Maalarien ja mattomiesten myöhästyneet LEL-maksut

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TEK ei ollut valvonut saatavia Ky:n konkurssissa, koska eläkevastuu selvisi vasta myöhemmin. TEK määräsi sittemmin yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet maksamaan maalarien ja mattomiesten ansioista takautuvat LEL-vakuutusmaksut viivästyskorkoineen.

Ky:n vastuunalaiset yhtiömiehet hakivat vapautusta viivästyskoron maksamisesta tai sen vähentämistä kohtuulliseksi.

ETK myönsi yhtiömiehille viivästyskoron ja perustekoron erotuksen suuruisen vapautuksen. Ky oli laiminlyönyt työntekijöittensä vakuuttamisen, mutta ETK katsoi kuitenkin kohtuulliseksi, että yhtiömiehiltä peritään LEL-vakuutusmaksuille viivästyskoron sijasta vain TEL:n perustekoron mukainen korko, koska TEK:n LEL-maksuunpano oli viivästynyt velkavastuusäädöksien tulkintamuutosten vuoksi.

Yhtiömiehen velkavastuun tulkinta muuttui, kun laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä tuli voimaan 1.1.1989. Lain 4 luvun 3 §:n soveltamisohjeiden mukaan velkojan oikeutta valvoa yhtiön velkaan perustuva saatava yhtiömiehen konkurssissa ei estä se, että hän ei ole valvonut saataviaan yhtiön konkurssissa. Näin ollen myös valvomattomat työeläkemaksut peritään yhtiömiehiltä.

Lainkohdat

TEL 15 a § LEL 10 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n Essee 13 (soveltamisohjeet)