Ovivahtimestarin myöhästynyt TEL-vakuutus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ky oli laiminlyönyt palvelurahapalkkaisen ovivahtimestarin TEL-vakuuttamisen. Ky:n toiminta oli jo päättynyt, joten eläkelaitos määräsi yhtiön ainoan vastuunalaisen yhtiömiehen maksamaan TEL-vakuutusmaksut perustekorkoineen vuosilta 1978-1982. Vakuutusmaksujen vanhentumisen vuoksi eläkelaitos joutui rekisteröimään työsuhteen vuosilta 1974-1977 vastikkeetta.

Ky:n vastuunalainen yhtiömies haki vapautusta TEL-maksujen maksamisesta.

ETK hylkäsi maksuvapautushakemuksen. Oikeuskäytäntö ei ole muuttunut, eikä ole muuta siihen verrattavaa erityistä syytä, jonka johdosta ovivahtimestarin ei jo sinä aikana, jota maksuunpano koski, voitaisi katsoa kuuluneen TEL:n piiriin. Vastuunalainen yhtiömies on TEL 19 §:n 2 momentin mukaan vastuussa yhtiön velvoitteista kuin omasta velastaan.

Lainkohdat

TEL 15 a § TEL 19 § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n Essee 13 (soveltamisohjeet)