Sopimuspalomiesten virheellinen eläkejärjestely

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kunnan ja VPK:n välisen palokuntasopimuksen perusteella kunta oli toiminut VPK:n teknisenä palkanmaksajana. Kunta oli järjestänyt sopimuspalomiehille KVTEL:n mukaisen eläketurvan. ETK:n antaman soveltamisratkaisun perusteella palomiesten työsuhteet siirrettiin KVTEL:n piiristä TEL:n piiriin.

Kunta haki vapautusta TEL-vakuutusmaksuille lasketun perustekoron maksamisesta.

ETK katsoi kohtuulliseksi myöntää kunnalle vapautuksen perustekoron maksamisesta, koska kunta ei ollut VPK:n teknisenä palkanmaksajana laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuuttaan, vaan oli vakuuttanut sopimuspalomiehet virheellisen lain mukaan, ja koska Kuntien eläkevakuutus ei maksanut kunnalle palauttamilleen KVTEL-maksuille korkoa.

Lainkohdat

TEL 15 a §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n Essee 13 (soveltamisohjeet)