Viivästyskorotus määrättiin muutoksenhaun aikana saapuneesta uudesta selvityksestä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä 1.3.1987 - 31.3.1989. Sen jälkeen eläkehakemus hylättiin, koska X ei ollut enää työkyvytön. Lääkärinlausunnossa, jolla X haki eläkkeen jatkamista, X:ää pidettiin työkykyisenä ja ehdotettiin harkittavaksi uudelleen koulutusta.

Hylkäyspäätöksen jälkeen X oli kuntoutuskeskuksessa tutkimuksissa. Tutkimusten aikana hänen tilansa huononi. Tutkimuksista laaditut selvitykset saapuivat ETK:hon 25.8.1989. Eläkelaitos jatkoi eläkettä väliaikaisella päätöksellä 1.4.1989 alkaen ja esitti VakOlle, että viivästyskorotus laskettaisiin aikaisintaan lisäselvitysten saapumisesta ja korotus alkaisi 1.12.1989.

VakO katsoi muutoksenhaun aikana 25.8.1989 saapuneen selvityksen osoittaneen oleellisen muutoksen X:n olosuhteissa. Sen vuoksi eläke oli viivästymisajalta maksettava korotettuna 1.12.1989 alkaen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK3044/89
ETK25556

Lainkohdat

TEL 19 d § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 22/92