Yrittäjän vakuuttaminen kuoleman jälkeen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Leski haki perhe-eläkettä miehensä X:n jälkeen ja samalla pyysi tämän vakuuttamista MYEL:n mukaan. X oli ostanut kotitilansa 12/72 ja harjoittanut sillä maatilataloutta kuolemaansa asti ottamatta kuitenkaan MYEL-vakuutusta. X oli ollut myös TEL-työsuhteessa Oy:öön, josta eläkepalkka oli 11 078,05 mk/kk. TEL- ja LEL-perhe-eläke X:n jälkeen oli yli 4 000 mk/kk. X olisi saanut vapautuksen MYEL-vakuuttamisvelvollisuudesta. VakO katsoi, ettei ole erityisiä syitä ottaa MYEL-vakuutusta X:n kuoleman jälkeen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK2632/89
ETK25360

Lainkohdat

MYEL 3 § 2 mom. YEL 2 § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje 14/86