Terminaaleissa työskentelevät kuuluivat TEL:iin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yhtiö oli pääasiassa Euroopan kansainvälisessä maantieliikenteessä toimiva konserni, joka harjoitti huolinta-, kuljetus- ja varastointipalvelua. Yhtiöllä oli vienti- ja tuontitavaran tullausta ja huolintatoimintaa varten terminaalit Vantaalla. Terminaaleille toimitettiin maantiekuljetuksina vientitavaraa, joka käsiteltiin ja lastattiin yleensä kontteihin ja jotka lastauksen jälkeen tullattiin tullilaitoksen toimesta. Konttien sijasta voitiin vientitavaraa lastata rekka-autoon. Tullauksen jälkeen kontit ja rekat ajettiin satama-alueelle odottamaan laivausta tai suoraan laivaan.

Ulkomailta laivakuljetuksina saapunut tuontitavara käsiteltiin siten, että kontti tai rekka ajettiin suoraan laivasta tulliterminaalille. Terminaalilla lasti purettiin ja tullattiin. Saapuva ja lähtevä tuonti- ja vientitavara kerättiin aina tulliterminaaliin, jossa se käsiteltiin. Terminaaleilla oli erillinen varasto, johon asiakkaan tuonti- ja vientitavara voitiin tilapäisesti varastoida.

ELK katsoi, että yhtiön työntekijät, jotka työskentelivät terminaalissa tavaran lastaus- ja purkutöissä eivät työskennelleet satama-alueella, eikä heidän tekemänsä työ liittynyt välittömästi laivan lastaukseen tai purkaukseen. Näin ollen työntekijöihin tuli soveltaa TEL:a.


Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1334

Lainkohdat

TEL 1 § LEL 1 §