Maatalouseläke - Ryhmähenkivakuutus - Edunsaaja 18 vuoden ikä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


Maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksessa edunsaajan on katsottava saavuttaneen 18 vuoden iän syntymäpäiväänsä vastaavan kalenteripäivän päätyttyä. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. IV-jaosto

Lainkohdat

MYEL 9 a §