Työeläke - Yhtiömiehen vastuu vakuutusmaksusta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen eroamisen merkitsemisellä kaupparekisteriin ei katsottu olevan vaikutusta yhtiömiehen vastuuseen LEL-vakuutusmaksuista ottaen huomioon, että LEL-vakuutusmaksujen määräämisperusteet ovat riippumattomia siitä, ketkä ovat olleet yhtiömiehiä sekä siitä, onko yhtiömiehen eroamisesta annettu vakuutuslaitokselle tieto tai ero merkitty kaupparekisteriin ja kuulutettu. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. (Äänestys 6-1) Laajennettu jaosto

Lainkohdat

TEL 22 § 1 mom.