Kahdelle yritykselle työskennelleen katsottiin olleen yhdessä yhdenjaksoisessa TEL-työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vuonna 1973 A teki työsopimuksen B:n kanssa siitä, että A hoitaa B:n kahden yrityksen, toiminimen ja Oy:n, kirjanpidot. Palkka sovittiin yhdeksi kokonaismääräksi erottelematta toiminimen ja Oy:n osuutta. Liiketaloudellisista syistä A:n palkan maksoi vuodesta 1973 alkaen toiminimi ja sittemmin 1.5.1985 alkaen Oy. A:n työsuhde oli vakuutettu ensin toiminimen TEL-vakuutuksessa, josta muodostui vapaakirja vuosilta 1973-1985, ja sen jälkeen Oy:n vakuutuksessa eläketapahtumaan saakka. Työsuhteessa ei tapahtunut mitään muutosta vuonna 1985.

VakO katsoi, että A oli yhdessä yhdenjaksoisessa työsuhteessa toiminimeen ja Oy:öön. A hoiti koko ajan molempien yritysten kirjanpidot ja näin ollen yritykset olivat yhdessä hänen työnantajinaan.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1443/89
ETK25119

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. TEL 2 § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 16/92