Työnantajavakuutuksen ehdot; ei oikeutta perhe-eläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

VakO ei poistanut päätöstä, jolla Y:lle oli X:n jälkeen myönnetty perhe-eläke YEL:n mukaan, mutta ei X:n TAE-vakuutuksen perusteella.

X oli sisällyttänyt itsensä työntekijöitään varten järjestämäänsä eläkevakuutukseen TEL 1 §:n 3 momentin mukaisesti sellaisena kuin lain kohta oli voimassa 1.7.1962 alkaen. TEL-eläketurva oli järjestetty ajalle 1.10.1961 - 31.12.1966.

Kyseessä oli yksilöllinen vakuutus, jossa oli työkyvyttömyys- ja vanhuuseläketurva. Työnantaja X ei kuulunut enää 31.12.1966 jälkeen TEL:n piiriin. X:lle muodostui TEL-vakuutuksesta vanhuus- ja työkyvyttömyys- eläketurvan sisältänyt vapaakirja.

Perhe-eläke lisättiin TEL:n mukaisiin etuuksiin 1.1.1967. Koska X ei kuulunut tällöin enää lainkaan TEL-vakuutukseen, ei vapaakirjaan sisältynyt myöskään perhe-eläketurvaa. X on saanut TEL-työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkettä, mutta Y:llä ei ole oikeutta TAE-vakuutuksen perusteella perhe-eläkkeeseen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK5139/88
ETK23586

Lainkohdat

TEL 1 § 3 mom. sellaisena kuin oli voimassa 1.7.1962 alkaen

Lisää tietoa aiheesta

Julkaisu työeläkepäivältä 15.11.1966