Ylityökorvausten jaksottaminen eläkepalkkaa laskettaessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkepalkkaa määrättäessä pääsääntönä on, että palkkaa pidetään maksamisvuoden ansiona, jos palkan ansaitsemisvuosi on poikennut maksamisvuodesta. Jos palkan pitäminen maksamisvuoden ansiona olennaisesti vääristää eläkepalkan määrää, voidaan ansiot siirtää ansaitsemisvuodelle.

X:lle maksettiin vuonna 1987 ylityökorvauksia 27 000 mk. Ylityökorvauksista oli työnantajan ilmoituksen mukaan vuoden 1986 osuutta 22 755 mk ja vuoden 1987 osuutta 4 245 mk. Työsuhde päättyi 7.5.1987.

VakO määräsi, että 22 755 mk on pidettävä vuoden 1986 työansioina ja 4 245 mk vuoden 1987 työansioina. VakOn päätöksen johdosta eläkepalkka, joka aikaisemmin oli ollut 8 541,49 mk, muuttui nyt 9 035,63 mk:ksi.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK370/89
ETK24787

Lainkohdat

TEL 7 § 4 mom. 1.1.1991 alkaen TEL 7 § 5 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 e §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 8/90 Työeläke 4/90