Valinta työttömyyseläkkeen ja työttömyyspäivärahan välillä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle oli myönnetty 1.8.1987 alkaen työttömyyseläke. X pyysi peruuttamaan eläkkeensä, koska työttömyyspäiväraha oli eläkettä suurempi. Eläkelaitos peruutti päätöksen. X:n haettua uudelleen eläkettä eläkelaitos myönsi helmikuussa 1989 X:lle työttömyyseläkkeen 1.3.1989 alkaen. Uuden, 9.1.1989 päivätyn työvoimaviranomaisen todistuksen mukaan X:n katsottiin tulleen TEL:n mukaisesti työttömäksi 29.2.1988. Eläkkeen perusteena oli X:n 20.6.1986 päättynyt työsuhde sekä aika 29.2.1988 alkaen eläkeikään. Eläkkeen määrä oli pienempi kuin ensimmäisessä päätöksessä, koska X:lle ei ollut kertynyt eläkettä ajalta 21.7.1986-28.2.1988. ELK hylkäsi X:n eläkkeen määrää koskevan valituksen.

Myös VakO hylkäsi valituksen. VakO totesi, että työttömyyseläkettä määrättäessä eläketapahtuma on työttömyyden alkamispäivä. Työntekijän katsotaan tulleen työttömäksi päivänä, joloin hän on työvoimaviranomaisen antamaa todistusta edeltäneiden 60 viikon ja yhden kuukauden aikana on ensimmäisen kerran saanut työttömyyspäivärahaa. Tämän vuoksi ja koska X on voimassa olevan, 9.1.1989 päivätyn työvoimaviranomaisen todistuksen mukaan saanut sanotun tarkastelujakson aikana ensimmäisen kerran päivärahaa 29.2.1988, on tämä päivä X:n eläketapahtumapäivä. Aika työsuhteen päättymisestä eläketapahtumaan ei ole eläkkeeseen oikeuttavaa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK1311/89
ETK25389

Lainkohdat

TEL 4 c § 3 mom. TEL 6 § 3 mom.