Luopumiseläke - Vähennetty luopumiseläke - KEL-myöntö

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


Luopumiseläkkeen hakijalla, jolla luopumiseläkettä käsiteltäessä oli ollut vireillä kansaneläkelain mukaista yksilöllistä varhaiseläkettä koskeva asia, ja jonka eläkkeen Kansaneläkelaitos oli 24.11.1987 vakuutusoikeuden 28.9.1987 antaman päätöksen johdosta myöntänyt 1.12.1986 alkaen, katsottiin olevan oikeus saada vähennettyä luopumiseläkettä mainitusta 1.12. 1986 alkaen siten, että vähennetyn luopumiseläkkeen määrä oli 60 % täydestä luopumiseläkkeestä. Muutoksenhakuviranomaisen takautuvan myöntöpäätöksen perusteella eläkelaitoksen luopumiseläkepäätös puutteelliseen selvitykseen perustuneena poistettiin. (Äänestys 5-2) Laajennettu jaosto

Lainkohdat

LUEL 8 § 2 mom.