Maatalouseläke - Sukupolvenvaihdoseläkkeen edellytykset - Yhteismetsä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kun yhteismetsäaluetta ei ollut luovutettu sukupolvenvaihdoseläkettä haettaessa, ei viljelmää katsottu luovutetuksi kokonaisuudessaan. Sukupolvenvaihdoseläkkeen saamisen edellytykset eivät näin ollen täyttyneet. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu.

(Äänestys 5-2) Laajennettu jaosto

Lainkohdat

MYEL 6 b § 5 mom.

Lisää tietoa aiheesta

MYEL 6a-6g §:t kumottu 1.1.1991 alkaen lailla 28.12.1990/1318