Maatalouseläke - Ylimääräinen muutoksenhaku - Purku alle viisi vuotta - Kansaneläke

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


MELA oli myöntänyt viljelijälle sukupolvenvaihdoseläkkeen. Sittemmin KELA oli myöntänyt viljelijälle kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen, johon hänellä oli oikeus jo ennen tilaluovutuksen ajankohtaa. Sukupolvenvaihdoseläkepäätös poistettiin väärään ja puutteelliseen selvitykseen perustuneena ja lainvastaisena. IV-jaosto

Lainkohdat

MYEL 19 § 1 mom. TEL 21 d §