Maskeeraaja ei kuulunut TaEL:n vaan TEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Maskeeraaja on tehnyt filmiyhtiölle työkohtaisia maskeerauksia kertakorvauksia vastaan. Hän on työskennellyt sekä yhtiön että muissa tiloissa. Hän on käyttänyt yhtiön materiaaleja. Hänen oikeuttaan työskennellä samanaikaisesti muille toimeksiantajille ei ole rajoitettu. Maskeeraajalle on annettu työkohtaisia ohjeita.

Maskeeraaja on työskennellyt yhtiölle vuosina 1985-1987 (1987 lähes joka kuukausi) noin 1-7 kuvauspäivänä kuukaudessa.

ETK katsoi päätöksessään, että maskeeraaja on työskennellyt yhtiön johdon ja valvonnan alaisena työsuhteessa olevana työntekijänä. Häneen ei ole sovellettava TaEL:a vaan TEL:a. Hänen työskentelynsä täytti TEL:n piiriin kuulumisen edellytykset 9.10.-13.11.1986.

ELK ja VakO eivät muuttaneet ETK:n päätöstä.

TaEL:a sovelletaan vain laissa mainittuihin ammattiryhmiin kuuluviin. Maskeeraajaa ei mainita näissä ammattiryhmissä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1271
ELK407/89

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Työeläke 2/89