Työskentely ja eläkkeen karttuminen sukupolvenvaihdoseläkkeelläoloaikana

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Sukupolvenvaihdoseläkkeksi muuttunut täysitehoinen MYEL-eläke ei estä eläketurvan kartuttamista muun kuin maatalousyrittäjätoiminnan perusteella SPV-eläkeaikana.

Tässä tapauksessa X:llä oli työkyvyttömyyseläkkeessään ainoastaan MYEL-osa. Tilanne olisi ollut toinen, jos hänen eläkkeeseensä olisi sisältynyt esim. LEL-osa, jossa on myös tuleva palvelusaika. Tällöin työkyvyttömyyseläke olisi jäänyt LEL:n osalta edelleen maksettavaksi ja vain MYEL-osa olisi muuttunut sukupolvenvaihdoseläkkeeksi. TEL 6 §:n 1 momentin mukaan olisi ollut selvää, ettei ansiotyöstä eläkkeellä ollessa enää kartu lisää eläkettä.

1.1.1991 lukien sukupolvenvaihdoseläke ei enää sisälly MYEL:iin, vaan lakiin maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK5336/89
ETK24275

Lainkohdat

MYEL 6 c § 4 mom., voimassa 31.12.1990 saakka, kumottu lailla 28.12.1990/1318 TEL 6 § 1 mom.