Työeläke rajanveto - Puutavarakuljetus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Kuljetusliikkeen autonkuljettajiin, jotka kuljettivat haketta ja purua sahalaitoksilta teollisuuslaitoksille ja paluumatkalla muuta lastia, oli sovellettava TEL:a eikä LEL:a lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n perusteella. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. V-jaosto

Lainkohdat

TEL 1 § LEL 1 § LELSovA 1 §