Hiihto-opas teki TaEL-työtä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli työskennellyt Oy:lle ulkomailla hiihto-oppaana mm. 8.12.1985 - 31.31986 ja 14.2. - 30.3.1987. Työskentelystä oli tehty kirjallinen työsopimus, jolla oli sovittu X:n palkasta lisineen sekä työtehtävistä.

VakO katsoi, että X oli matkatoimiston hiihto-oppaana toimiessaan työskennellyt TaEL:ssa mainitun ammattiryhmän mukaisessa työssä. Koska työsuhteet oli sovittu alle vuoden jatkuviksi, X:ään oli sovellettava TaEL:a. 8.12.1985 alkanut työsuhde on vakuutettava TaEL:n mukaan 1.1.1986 lukien.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1256
ELK4861/88

Lainkohdat

TaEL 1 §