Työeläke - Työkyvyttömyyseläke - Työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta - Ruotsin sairauspäiväraha

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


Ruotsista maksetun päivärahan ei katsottu olevan ensisijainen Suomesta maksettavaan työeläkkeeseen nähden eikä työeläkettä sen vuoksi voida rajoittaa. Työkyvyttömyyseläke suoritetaan sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on syntynyt. Eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. IV-jaosto

Lainkohdat

TEL 4 § 3 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 4 § 6 mom., TEL 4 d § 8 mom.