Viivästyskorotusaika laskettu muutoksenhakuaikana saapuneesta koulutukseen menemistä koskevasta tiedosta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Hakijan olosuhteissa katsottiin koulutustodistuksen saapumisen perusteella tapahtuneen muutoksenhaun aikana oleellinen muutos, jonka perusteella myös hänen oikeutensa osaeläkkeeseen oli todettavissa. Koska eläke ei tässä tapauksessa ollut viivästynyt, viivästyskorotusta ei tullut maksettavaksi.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK4222/88
ETK23434

Lainkohdat

TEL 19 d § 2 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 22/92