Maatalouseläke - Sukupolvenvaihdoseläke - Sukupolvenvaihdoseläkkeen alkamisajankohta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Sukupolvenvaihdoseläke oli myönnettävä sen kuukauden alusta, joka seurasi viljelmän merkitsemistä maarekisteriin, eli 1.8.1989 alkaen, vaikka 10.12.1988 allekirjoitetun lopullisen kauppakirjan mukaan omistusja hallintaoikeus tilaan siirtyi ostajille heti. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. (Äänestys 3-2) IV-jaosto

Lainkohdat

MYEL 6 d § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

MYEL 6c-6g §:t kumottu 1.1.1991 alkaen lailla 28.12.1990/1318