Lehden kustantajat vastasivat työnantajan velvollisuuksista yhteisvastuullisesti

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X toimi A:n, B:n ja C:n kustantaman musiikkilehden sivutoimisena päätoimittajana. X vastasi lehden suunnittelusta, toteutuksesta ja taloudesta. Hän työskenteli osittain toimituksen tiloissa. X:lle maksettiin kuukausipalkkaa ja lehden toimitusneuvosto johti ja valvoi hänen työskentelyään.

ETK katsoi päätöksessään, että lehteä kustantavat A, B ja C olivat velvollisia yhteisvastuullisesti järjestämään X:lle TEL:n mukaisen eläketurvan.

C haki päätökseen muutosta omalta osaltaan. C ilmoitti olleensa perustamassa lehteä ja maksaneensa X:n ensimmäisen kuukauden palkan, koska alunperin oli tarkoitus järjestää lehden rahoitus sen kautta. C ei sittemmin ollut osallistunut lehden kustannuksiin vaan oli toiminut vain asiantuntijana lehden sisältöön liittyvissä kysymyksissä.

VakO katsoi päätöksessään, että A, B ja C olivat yhteisesti vastuussa X:n eläketurvan järjestämisestä.

Maistraattiin annetun painovapauslain mukaisen ilmoituksen mukaan lehden kustantajia olivat koko ilmestymisajan olleet A, B ja C.

Painovapauslaissa tai muuallakaan ei ole säädetty siitä, että kustantajat voisivat keskenään sopia kustantajan vastuunsa rajoittamisesta kolmanteen henkilöön nähden. Kustantajaa on pidettävä yhtenä jakamattomana kokonaisuutena, vaikka tosiasiallisesti kustantajia olisi enemmän kuin yksi. Kustantajat vastaavat myös työnantajana velvollisuuksista yhteisvastuullisesti. C:llä oli A:n työtä johtavassa ja valvovassa toimitusneuvostossa olevan edustajansa välityksellä katsottava olleen mahdollisuus käyttää työnantajalle kuuluvaa johto- ja valvontaoikeutta X:n työhön nähden.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1263
ELK5322/88

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 § Painovapauslaki 19 § ja 39 §