Alkoholimyrkytyksen perusteella ei maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuskorvausta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Alkoholimyrkytystä ei pidetä maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehtojen 13 §:ssä tarkoitettuna tapaturmakorvaukseen oikeuttavana tapahtumana.

Lainkohdat

MYEL 9 a §