Matkanjohtaja teki pääasiassa TaEL:n piiriin kuuluvia töitä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli Oy:lle ajalla 9.-12.8.1986 ja 18.-21.9.1986 matkanjohtajana Leningradiin suuntautuneilla ryhmämatkoilla.
Hänen tehtävänään oli ryhmän kokoaminen hotelleista, matkaohjeiden antaminen sekä karttojen ja esitteiden jakaminen. Lisäksi hän selosti reitin nähtävyydet siihen saakka, kunnes paikallinen opas otti ryhmän vastaan. Hän tulkkasi molemmilla matkoilla oppaan opastukset ranskaksi.

VakO katsoi, että X oli matkatoimistolle työskennellessään tehnyt pääasiassa TaEL:ssa mainitun ammattiryhmän mukaista oppaan ja tulkin työtä, joten häneen oli sovellettava TaEL:a kyseisen työskentelyn osalta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1283
ELK1979/89

Lainkohdat

TaEL 1 § TEL 1 §

Lisää tietoa aiheesta

Lakiosaston tiedote 1/90, 6/91, 12/93